Αναζήτηση Παραγωγών

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Παραγωγός ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εδρα ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ
Τηλέφωνα 2751091883, 6945199826
Fax 2751091883
E-mail mitildim@otenet.gr
Web www.agrodata.gr/mitilineos
Υπευθ. Επικ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
info

x