Όροι Εγγραφής & Χρήσης

GDPR | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

(“AGRODATA.GR”)

 

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 1. Γενικά

H ιστοσελίδα “agrodata.gr” (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), είναι ένας ηλεκτρονικός κατάλογος καταγραφής και προβολής των αγροτικών προϊόντων που παράγει ο τόπος μας, ο οποίος περιλαμβάνει αποκλειστικά Έλληνες παραγωγούς. Το “agrodata.gr” φέρνει σε επαφή τις ελληνικές αγροτικές παραγωγικές μονάδες, οικοτεχνίες, συνεταιρισμούς και βιοτεχνίες, με τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες ή/και καταναλωτές που αναζητούν στο διαδίκτυο αγροτικά προϊόντα διατροφής και συναφείς υπηρεσίες, με σκοπό να μηδενίσει το κόστος διαμεσολάβησης και να συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Παράλληλα, αναδεικνύει την αγνότητα, την άριστη ποιότητα και τον παραδοσιακό χαρακτήρα των προϊόντων του τόπου μας και στηρίζει με σεβασμό την ελληνική προσπάθεια και επιχειρηματικότητα.

 

Η εταιρεία με την επωνυμία “GEA SOLUTIONS ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” και τον διακριτικό τίτλο «GEA SOLUTIONS ΕΠΕ», η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλυβίων Θορικού Αττικής, Θέση Πάτημα ΒΙΠΕ Καλυβίων - Αττικής, με Α.Φ.Μ. 099022632 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Αρ. ΓΕΜΗ 008922201000 είναι κάτοχος και διαχειριστής της ιστοσελίδας "agrodata.gr (εφεξής η «Εταιρεία», «εμείς», «εμάς»), και τυγχάνει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών της.

 

Ο σεβασμός στην ιδιωτικότητά σας και η διαχείριση, προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν προτεραιότητα για εμάς. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή η «Πολιτική»), με σκοπό να ενημερώσει για το είδος των δεδομένων που συλλέγει, παράγει, τηρεί και εν γένει επεξεργάζεται για εσάς α) τους παραγωγούς προϊόντων που κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας, β) των επιχειρήσεων που κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας, γ) των χρηστών της ιστοσελίδας ή των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (εφεξής «Εσείς», «σας», ο «Χρήστης»), για το σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων, αλλά και τον τρόπο επεξεργασίας τους, για τους αποδέκτες τους, την ασφάλεια τους, τα δικαιώματά και τις επιλογές σας στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας για κάθε ζήτημα που τυχόν σας απασχολεί σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα.

 

 1. Τροποποιήσεις

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων διέπεται τόσο από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού όσο και του κοινοτικού δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας. Επομένως, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αλλάξουμε την παρούσα Πολιτική και να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε αλλαγή στα δεδομένα σας και στις πρακτικές μας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία αυτών, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος, ή/και να τροποποιήσουμε ή αντικαταστήσουμε το σύνολο ή/και μέρος της παρούσας Πολιτικής κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

 

Εάν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα Πολιτική ή οι πρακτικές μας αναφορικά με τα δεδομένα σας μεταβληθούν στο μέλλον, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιοποιώντας τις αλλαγές στην Ιστοσελίδα ή/και αποστέλλοντάς σας σχετική ενημέρωση. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τις αλλαγές, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική με αυτές (αλλαγές), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία που αναφέρονται στην παρακάτω σχετική ενότητα. Να σημειώσουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία/διευκρίνιση σας χορηγηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, αναφορικά με τις ενδεχόμενες αλλαγές της παρούσας Πολιτικής, δεν συνιστά αντικατάσταση, υποκατάσταση ή τυχόν τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής.

 

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις, οφείλετε να μη προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που να συνεπάγεται λήψη/χορήγηση των προσωπικών σας δεδομένων ή/και στη χρήση της Ιστοσελίδας μας ή των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, πολύ δε περισσότερο στη χορήγηση προσωπικών σας δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση δικαιούστε να καταγγείλετε τις μεταξύ μας συμβάσεις και να ζητήσετε διαγραφή των δεδομένων σας, στο βαθμό ωστόσο που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τη προστασία των δεδομένων σας περιγράφονται αναλυτικά στην Ενότητα V παρακάτω.

 

 1. Περιεχόμενο:

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων περιλαμβάνει:

 • Πληροφορίες για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τα δεδομένα σας.
 • Το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε και τις μεθόδους συλλογής.
 • Το σκοπό συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και τη νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία τους.
 • Τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε.
 • Το χρόνο τήρησης των προσωπικών δεδομένων.
 • Τα δικαιώματά των υποκειμένων των δεδομένων και τον τρόπο πρόσβασής τους σε αυτά, καθώς και τις επιλογές τους αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων τους εκ μέρους της Εταιρείας.

 

ΙΙ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία “GEA SOLUTIONS ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” (Δήμος Καλυβίων Θορικού Αττικής, Θέση Πάτημα ΒΙΠΕ Καλυβίων - Αττικής, με Α.Φ.Μ. 099022632 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Αρ. ΓΕΜΗ 008922201000, και τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας, e-mailhello@agrodata.gr και τηλέφωνο: 210 220 6165.

 

 1. Ερωτήσεις και Σχόλια

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω και να μας υποβάλετε τα σχόλια, απορίες σας, παρατηρήσεις ή τυχόν παράπονά σας αναφορικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την εν γένει συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε οποιοδήποτε παράπονο αναφορικά με ζητήματα προστασίας προσωπικών σας δεδομένων που τυχόν προκύπτουν από την επεξεργασία αυτών από την Εταιρεία μας, στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που είναι η εποπτεύουσα Αρχή στη χώρα μας. Σχετικές λεπτομέρειες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο www.dpa.gr. Θεωρούμε ωστόσο υποχρέωση και καθήκον μας να διαχειριστούμε τυχόν προβληματισμούς σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, οπότε θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

ΙΙΙ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Προσωπικών Δεδομένων και ΤΡΟΠΟΣ συλλογής

Κατά την εγγραφή ενός παραγωγού ή μιας επιχείρησης στην Ιστοσελίδα, στο πλαίσιο της παροχής εκ μέρους μας των υπηρεσιών μας, εμείς συλλέγουμε διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων για εσάς, απευθείας από εσάς αποκλειστικά, ή προσωπικά δεδομένα που δημιουργούμε για εσάς μέσω της τεχνολογίας των Cookies κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα μας. Επίσης στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των παρεχόμενων εκ μέρους μας υπηρεσιών, σας αποστέλλουμε να συμπληρώσετε ερωτηματολόγια, με τα οποία εμείς συλλέγουμε διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων για εσάς, απευθείας από εσάς αποκλειστικά. Ενδεικτικά συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τους παρακάτω τύπους προσωπικών δεδομένων (εφεξής τα «Προσωπικά Δεδομένα»):

 • Επωνυμία/Διακριτικός Τίτλος Παραγωγού/ Νομική Μορφή Επιχείρησης/Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας/Περιοχή/Πόλη/Έδρα/Διεύθυνση/E-mail/Τηλέφωνο Επικοινωνίας/ Ηλικιακή Ομάδα Παραγωγού, που χορηγούνται από τον παραγωγό/την επιχείρηση κατά την εγγραφή του/της στην Ιστοσελίδα, που πραγματοποιείται μέσω της Ιστοσελίδας, ή κατά την συμπλήρωση ερωτηματολογίου
 • Τομέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Παραγωγού/Επιχείρησης/Μέγεθος Παραγωγής/ Μέγεθος Εργατικού Δυναμικού/Έτη Δραστηριότηταςπου χορηγούνται από τον παραγωγό/την επιχείρηση κατά την συμπλήρωση ερωτηματολογίου
 • Δεδομένα Φορολογικά (ΑΦΜ/ΔΟΥ) που χορηγούνται από τον παραγωγό/επιχείρηση για την έκδοση του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών
 • Δεδομένα μέσω Cookies: Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, έτσι και στην παρούσα Ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται cookies προκειμένου να αναγνωρίζεται ο επισκέπτης και να του προσφέρονται εξατομικευμένες υπηρεσίες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Ενδεικτικά, cookies δύναται να οριστούν, η Διεύθυνση Πρωτοκόλλου IP address του Επισκέπτη στην Ιστοσελίδα, ο αριθμός επισκέψεων στην Ιστοσελίδα, ο χρόνος παραμονής, η αλληλεπίδραση του επισκέπτη με την Ιστοσελίδα και τα Newsletters, οι πληροφορίες του browser κτλ.
 • Δεδομένα που χορηγούνται οικειοθελώς ανά περίπτωση και δύναται να περιλαμβάνουν περιγραφή της επιχείρησης, ΤΚ, faxwebsite, επιλογή προϊόντων, πληροφορίες σχετικά με: κανάλια διανομής προϊόντων στην αγορά, brand προϊόντων, συνεργασία με άλλες πλατφόρμες, κτλ.

 

 1. ΣΚΟΠΟΣ επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ για κάθε σκοπό επεξεργασίας

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που χορηγούνται απευθείας από τους Παραγωγούς/Επιχειρήσεις υποχρεωτικά αλλά και προαιρετικά, ή παράγονται με αυτοματοποιημένα μέσα, για τους παρακάτω νόμιμους σκοπούς. Να σημειώσουμε ότι σε περίπτωση που το κοινοτικό ή εθνικό δίκαιο περιορίσει ή απαγορεύσει ορισμένες ενέργειες της Εταιρείας για τις οποίες χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα, θα παύσουμε τη χρήση τους για τους σκοπούς αυτούς.

 

Ειδικότερα η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει, για τους εξής σκοπούς:

 • Για την εγγραφή στην Ιστοσελίδα.
 • Για την παροχή των αναφερόμενων στην Ιστοσελίδα υπηρεσιών.
 • Για σκοπούς προώθησης (marketing) και διαφήμιση.
 • Για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης.
 • Για την εξυπηρέτησή σας ως Χρήστη στην ιστοσελίδα μας.
 • Για τη διαχείριση/διεκπεραίωση των αιτημάτων σας, όπως για παράδειγμα αλλαγής στοιχείων, την άσκηση των δικαιωμάτων σας.
 • Για την ασφάλεια των συναλλαγών μας.
 • Για επιχειρηματικές αναλύσεις και βελτιώσεις, όπως για τη διάθεση των Υπηρεσιών μας και τη βελτιστοποίηση αυτών, για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας και της εξυπηρέτησής σας.
 • Για στατιστικές αναλύσεις.
 • Για άλλους σκοπούς για τους οποίους θα σας ειδοποιούμε,  ή θα προσδιορίζονται κατά περίπτωση, στο σημείο που συλλέγονται αρχικά οι πληροφορίες για εσάς.

 

Η νομική βάση για τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων, είναι μία από τις ακόλουθες:

 • Η τήρηση νομικής υποχρέωσης με την οποία η Εταιρεία δεσμεύεται από την κείμενη νομοθεσία.
 • Η εκτέλεση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος.
 • Το έννομο επιχειρηματικό συμφέρον της Εταιρείας έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα που έχουν τα Υποκείμενα των δεδομένων για την προστασία των πληροφοριών.
 • Η συγκατάθεση από τα Υποκείμενα των δεδομένων.

 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εγγραφή Παραγωγών/Επιχειρήσεων στην Ιστοσελίδα

 

Επεξεργαζόμαστε ορισμένα προσωπικά δεδομένα για:

 • Την ταυτοποίησή σας.
 • Τη συμπλήρωση της αίτησης και την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στην Ιστοσελίδα.
 • Την επικοινωνία με τους υποβάλλοντες αίτημα εγγραφής στην Ιστοσελίδα.

 

 • Επωνυμία, νομική μορφή επιχείρησης.
 • Διακριτικός Τίτλος.
 • Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας.
 • Περιοχή/Πόλη/Έδρα/Διεύθυνση.
 • Οποιαδήποτε πληροφορία ή Προσωπικό Δεδομένο χορηγηθεί προαιρετικά και οικειοθελώς, από τους υποβάλλοντες την αίτηση εγγραφής στην Ιστοσελίδα.
 • Φορολογικά Δεδομένα.

 

α) η συγκατάθεση

 • με την υποβολή της αίτησης εγγραφής στην Ιστοσελίδα, όπου ο ενδιαφερόμενος χορηγεί οικειοθελώς τα προσωπικά δεδομένα ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για τον ίδιο ή/και με την συμπλήρωση ερωτηματολογίου όπου ο ενδιαφερόμενος δίδει την ρητή συγκατάθεσή του.

 

β) εκτέλεση σύμβασης

 • για ζητήματα που αφορούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

γ) το έννομο συμφέρον μας

 • για την ταυτοποίησή σας όπου απαιτείται, που είναι και προς όφελός σας για την αποφυγή απάτης ή περιστατικού ασφαλείας και για την χορήγηση σε εσάς πραγματικών πληροφοριών.

 

Εξυπηρέτηση, διαχείριση αιτημάτων. Επικοινωνία.

 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για:

 • Επικοινωνία αναφορικά με τη διαχείριση ζητημάτων που μπορεί να προκύψει.
 • Επικοινωνία αναφορικά με τις υπηρεσίες που παρέχουμε.
 • Επικοινωνία για έκτακτες ενημερώσεις.
 • Παράπονα ή διευκρινίσεις.
 • Εν γένει διαχείριση και βελτιστοποίηση της εμπειρίας και της εξυπηρέτησης σας.

 

 • E-mail
 • Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Διεύθυνση
 • Πληροφορίες και στοιχεία που χορηγούνται οικειοθελώς και κατά περίπτωση (Fax κλπ)

 

α) η συγκατάθεση

 • με την υποβολή της αίτησης εγγραφής στην Ιστοσελίδα, όπου ο ενδιαφερόμενος χορηγεί οικειοθελώς τα προσωπικά δεδομένα ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για τον ίδιο ή/και με την συμπλήρωση ερωτηματολογίου όπου ο ενδιαφερόμενος δίδει την ρητή συγκατάθεσή του

 

β) το έννομο συμφέρον της Εταιρείας

 • να τακτοποιήσει ζητήματα των αιτούντων.
 • να ανταποκριθεί στα αιτήματα.
 • να βελτιστοποιεί τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης και διαχείρισης των αιτημάτων.

 

γ) εκτέλεση σύμβασης

 • για ζητήματα που αφορούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

Marketing & Διαφήμιση

 • Αποστολή Newsletters
 • Διαφημίσεις Facebook, Google.
 • Χρήση οπτικοακουστικού υλικού σε διαφημιστικά έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα.

 

 • Δεδομένα Επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο, διεύθυνση).
 • Δεδομένα από Cookies.

 

α) συγκατάθεση

 • Όσοι έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους να τους αποστέλλει η Εταιρεία ενημερώσεις σε e-mail ή στο κινητό με SMS ή άλλως.
 • Έχουν αποδεχτεί τα cookies στην ιστοσελίδα.

 

β) έννομο συμφέρον:

 • Για αποστολή ενημερωτικού και προωθητικού υλικού.
 • Σε όσους επισκέπτονται την Ιστοσελίδα της Εταιρείας ή τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης.

Αξιολόγηση της παροχής των υπηρεσιών της Εταιρείας

 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για:

 • Για να αξιολογούμε την ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών μας.
 • Για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας.
 • Για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών εκ μέρους της Εταιρείας.

 

 • Οικονομικά Δεδομένα.
 • Δεδομένα που προκύπτουν από τα αιτήματα που υποβάλλονται στην Εταιρεία, από σχόλια, παράπονα ή παρατηρήσεις.

 

α) έννομο συμφέρον της Εταιρείας

 • για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και τη βελτιστοποίηση αυτών.

Στατιστική ανάλυση προς αξιολόγηση και βελτίωση των υπηρεσιών και των διαδικασιών της Εταιρείας

 

Περιλαμβάνει:

 • Αξιολόγηση και βελτίωση επιχειρηματικών διαδικασιών.
 • Καλύτερη ανταπόκριση και διαχείριση των αιτημάτων σας.
 • Καλύτερη ανταπόκριση και διαχείριση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.
 • Έρευνα ή/και ανάλυση για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των Χρηστών μας.
 • Υιοθέτηση νέων εμπορικών και επιχειρηματικών μοντέλων, προγραμμάτων και συνεργασιών.
 • Βελτίωση των εμπειριών σας.
 • Παράδοση συναφούς περιεχομένου.
 • Έρευνες ποιότητας.
 • Στατιστικές αναλύσεις.

 

 • Ηλικιακά Δεδομένα
 • Δεδομένα Οικονομικά
 • Δεδομένα που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα (τομέας, μέγεθος παραγωγής και εργατικού δυναμικού, έτη δραστηριότητας)
 • Δεδομένα που χορηγούνται οικειοθελώς κατά περίπτωση.

Η νομική βάση της συγκεκριμένης επεξεργασίας είναι :

 

α) το έννομο συμφέρον της Εταιρείας για

 • την περαιτέρω συμβατή επεξεργασία συγκεντρωτικών δεδομένων προς τον σκοπό της στατιστικής ανάλυσης για την βελτίωση των υπηρεσιών, τηρώντας όλα τα απαραίτητα εχέγγυα συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων που δεν ταυτοποιούν συγκεκριμένο υποκείμενο και δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.
 • για την ανάλυση της χρηστικότητας, λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • για τη βελτίωση της επιχειρηματικής μας απόδοσης, για τη βελτίωση των συνεργασιών μας, πάντα με σεβασμό στα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τα συμφέροντα σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

 1. Σε ποιους ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ τα Προσωπικά Δεδομένα και ΓΙΑΤΙ

Τα Προσωπικά Δεδομένα είναι διαθέσιμα στο διοικητικό προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο δεσμεύεται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

Ωστόσο, στο πλαίσιο λειτουργίας της Ιστοσελίδας, της εκπλήρωσης των συμβατικών και έννομων υποχρεώσεων της Εταιρείας και επιπλέον της βέλτιστης παροχής των υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να συνεργάζεται με τρίτες εταιρείες-παρόχους υπηρεσιών, οι οποίες παρέχουν υποστήριξη και υπηρεσίες (πχ. υπηρεσίες οικονομικές/ λογιστικές κτλ.). Για το σκοπό αυτό οι τρίτοι δύναται να αποκτούν πρόσβαση σε αυτά ή να τους διαβιβάζονται Προσωπικά Δεδομένα, ωστόσο μόνον όσα Προσωπικά Δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητα για την υπηρεσία που προσφέρουν, ή ο νόμος επιτάσσει. Οι τρίτοι αυτοί πάροχοι υπηρεσιών δεσμεύονται μέσω σύμβασης να χρησιμοποιούν τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και να μη χρησιμοποιούν αυτά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από το να βοηθούν την Εταιρεία να εκπληρώσει τις υπηρεσίες που υποσχέθηκε ή το έννομο συμφέρον της.

 

Ειδικότερα, η Εταιρεία δύναται να διαβιβάσει Προσωπικά Δεδομένα:

 1. Δημόσιες Αρχές και Φορείς (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιών Εσόδων κτλ.).
 2. Δικαστικές, αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση αξιόποινων πράξεων ή έγερσης τυχόν απαιτήσεων, ή/και σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.
 3. Φωτογράφους, τυπογράφους.
 4. Εταιρεία φιλοξενίας της βάσης δεδομένων.
 5. Εταιρεία Marketing για αποστολή των ενημερωτικών δελτίων και άλλου διαφημιστικού υλικού.
 6. Εταιρείες ανάλυσης δεδομένων, εταιρείες έρευνας.
 7. Παρόχους υπηρεσιών τεχνολογίας.
 8. Λογιστές, δικηγόρους, εξωτερικούς συνεργάτες.

Διατηρούμε το δικαίωμα να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτο, στον οποίο έχουμε το δικαίωμα να διαβιβάσουμε το σύνολο ή μέρος της επιχείρησής μας. Επιπλέον σε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς, ή άλλης αλλαγής στην επιχείρησή μας οι νέοι ιδιοκτήτες, μέτοχοι διαχειριστές κτλ. έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με τον ίδιο τρόπο που ορίζεται στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

Τα Προσωπικά Δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε.). Σε περίπτωση που πρόκειται να διαβιβασθούν δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, θα λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες εγγυήσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες.

 

IV. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρεία εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και πληροφοριών που συλλέγει από μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση, χρήση, μετατροπή ή καταστροφή. Κατά περίπτωση, χρησιμοποιούνται μέθοδοι κρυπτογράφησης και άλλες τεχνολογίες που μπορούν να συμβάλουν στη διασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων. Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα ώστε τα Προσωπικά Δεδομένα τα διαχειρίζεται αποκλειστικά ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας που τελεί υπό τον έλεγχο της και μόνο κατ’ εντολή της. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η Εταιρεία επιλέγει πρόσωπα ή τρίτους συνεργάτες με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου και την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, διάδοση. Η Εταιρεία μέσω και των αντίστοιχων συμβατικών δεσμεύσεων του διοικητικού της προσωπικού, όσο και των εξωτερικών της συνεργατών, λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των Προσωπικών Δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια αυτών στο ψηφιακό περιβάλλον τελεί υπό την επιφύλαξη λόγων που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της Εταιρείας, καθώς και λόγων που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου που δεν ελέγχεται από την Εταιρεία ή λόγων ανωτέρας βίας ή τυχηρών γεγονότων.

 

 1. Χρόνος ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρεία διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεγεί, υπό την επιφύλαξη της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και της Πολιτικής της Εταιρείας αναφορικά με το χρόνο τήρησης των Προσωπικών Δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των Προσωπικών Δεδομένων. Για τον προσδιορισμό του χρόνου διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη τη φύση των Προσωπικών Δεδομένων, τη ποσότητα, το σκοπό επεξεργασίας τους, την ασφάλεια τους κτλ. Τα Προσωπικά Δεδομένα που χορηγούνται από τα υποκείμενα για την εγγραφή τους στην Ιστοσελίδα, θα διατηρηθούν για όλο το διάστημα της συνεργασίας/σύμβασης μεταξύ των μερών, εκτός και αν η Εταιρεία λάβει ενημέρωση από τα υποκείμενα με αποστολή e-mail στο: hello@agrodata.gr ή με έγγραφη επιστολή την οποία δύνανται να αποστείλουν στη ταχυδρομική διεύθυνση: Θέση Πάτημα, ΒΙ.ΠΕ. Καλυβίων, Καλύβια Θορικού, 190 10 (Τ.Θ. 101), ότι δεν επιθυμούν πλέον την καταχώρισή τους στη βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας.

Τα Οικονομικά Δεδομένα θα διατηρηθούν για λογιστικούς ελέγχους και για δέκα (10) έτη μετά τη λήξη της οικονομικής συναλλαγής της Εταιρείας με τον Οικονομικά Υπόχρεο. Αν το υποκείμενο έχει συναινέσει να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία (Newsletters) της Εταιρείας, το e-mail θα διατηρηθεί μέχρι την από-εγγραφή (Unsubscribe) του λήπτη της σχετικής επικοινωνίας από την εν λόγω λίστα, ή σε ένα (1) έτος από την τελευταία διά-δραση του λήπτη της επικοινωνίας με το σχετικό e-mail. Τα στοιχεία επικοινωνίας για σκοπούς αποστολής ενημερώσεων θα διαγραφούν με τη λήξη της συνεργασίας των μερών, ωστόσο θα διατηρηθούν στο αρχείο της Εταιρείας για σκοπούς έννομου συμφέροντος, σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσει η Εταιρεία με τα υποκείμενα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα σε ορισμένες περιπτώσεις, να ανωνυμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς, οπότε και δε συνδυάζονται πια με ταυτοποιήσιμο πρόσωπο, επομένως στη μορφή αυτή δύναται να διατηρηθούν ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα για αόριστο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα σας είναι αποθηκευμένα με ασφάλεια.

 

V. Τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και οι ΕΠΙΛΟΓΕΣ των ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ των Προσωπικών Δεδομένων

Αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που έχει η Εταιρεία στη διάθεσή της και επεξεργάζεται, τα υποκείμενα των Προσωπικών Δεδομένων έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Απόκτηση πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα, ώστε να επιβεβαιώσει το υποκείμενο ότι η Εταιρεία τα επεξεργάζεται σύμφωνα με το νόμο ή/και τις εντολές και προτιμήσεις των υποκειμένων.
 • Διόρθωση των Προσωπικών Δεδομένων ατελώς, μη επικαιροποιημένων ή ανακριβών Προσωπικών Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία. Η Εταιρεία αντίστοιχα έχει το δικαίωμα να ζητά την επικαιροποίηση των στοιχείων.
 • Διαγραφής των Προσωπικών Δεδομένων, εφόσον βεβαίως ο νόμος δεν υποχρεώνει για το αντίθετο.
 • Περιορισμού της χρήση τους, υπό ορισμένες συνθήκες.
 • Εναντίωσης στη χρήση τους, υπό ορισμένες συνθήκες.
 • Άρσης της συγκατάθεσης για τους σκοπούς που αυτή έχει χορηγηθεί.
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, υπό ορισμένες συνθήκες.
 • Υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή της χώρας.

Η Εταιρεία προσφέρει εύκολους τρόπους για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων, όπως μέσω τηλεφωνικού μηνύματος στο 210 220 6165, ή με αποστολή e-mail στο: hello@agrodata.gr ή με έγγραφη επιστολή την οποία το υποκείμενο δύναται να αποστείλει στη ταχυδρομική διεύθυνση: Θέση Πάτημα, ΒΙ.ΠΕ. Καλυβίων, Καλύβια Θορικού, 190 10 (Τ.Θ. 101). Για την από-εγγραφή σας από τη λίστα αποδεκτών των Newsletters, μπορείτε να μας αποστείλετε σχετικό μήνυμα με τους ανωτέρω αναφερόμενους τρόπους (μέσω τηλεφωνικού μηνύματος, με αποστολή e-mail ή με έγγραφη επιστολή).

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την εμπιστευτικότητα όλων των αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το υποκείμενο που ασκεί το δικαίωμα, απόδειξη της ταυτότητάς του. Το δικαίωμα ασκείται ατελώς, ωστόσο η Εταιρεία επιφυλάσσεται του εκ του νόμου δικαιώματός της, να χρεώσει για την υπηρεσία, σε περίπτωση που το αίτημα είναι αβάσιμο ή υπερβολικό. Στόχος της Εταιρείας είναι η απάντηση στο αίτημα του υποκειμένου το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη του, εκτός εάν είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχουν υποβληθεί από το ίδιο το υποκείμενο πολλαπλά αιτήματα, οπότε η απάντηση και ικανοποίηση αυτών δύναται να φτάσει τους τρεις (3) μήνες. Εφόσον απαιτείται περισσότερος χρόνος από το μήνα, η Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά.  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα και αληθή στοιχεία ή/και πραγματικά περιστατικά για να μπορέσει η Εταιρεία να απαντήσει ή/και να ικανοποιήσει με ακρίβεια το αίτημα, άλλως ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα τα οποία εκφεύγουν του ελέγχου της Εταιρείας. Αιτήματα που είναι αβάσιμα ή υπερβολικά ή καταχρηστικά ή κακόπιστα ή εν γένει παράνομα, στο πλαίσιο των προβλέψεων του νόμου, ενδέχεται να απορριφθούν.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Πρόσβαση (α.15)

Μπορείτε να μας ζητήσετε να:

 • επιβεβαιώσετε αν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • να σας δώσουμε πρόσβαση σε όποια δεδομένα δεν έχετε στη διάθεσή σας.
 • να σας παράσχουμε άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως ποια δεδομένα έχουμε, γιατί τα χρησιμοποιούμε, σε ποιον τα γνωστοποιούμε, εάν τα διαβιβάζουμε στο εξωτερικό και πώς τα προστατεύουμε, για πόσο καιρό τα κρατάμε, ποια δικαιώματα έχετε, πώς μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία, από πού πήραμε τα δεδομένα σας, στο βαθμό που δεν έχουν ήδη δοθεί πληροφορίες σε αυτήν την Πολιτική.

Διόρθωση (α.16)

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή προσωπικά δεδομένα. Μπορούμε να επιδιώξουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων προτού τα διορθώσουμε.

Διαγραφή (α.17)

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • οποτεδήποτε όταν δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή
 • έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία.

Δεν απαιτείται να συμμορφωνόμαστε με το αίτημά σας να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη:

 • για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση
 • για την εκπλήρωση άλλου νόμιμου σκοπού ή άλλης νομικής βάσης ή
 • για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων.

Περιορισμός (α.18)

Μπορείτε να ζητήσετε να περιορίσουμε (δηλ. να διατηρήσουμε αλλά να μη χρησιμοποιήσουμε) τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν:

 • η ακρίβειά τους αμφισβητείται (βλέπε Διόρθωση), ώστε να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους ή
 • η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγραφούν ή
 • δεν είναι πλέον απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, αλλά εξακολουθούμε να τα χρειαζόμαστε για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων ή υπάρχει άλλος νόμιμος σκοπός επεξεργασίας ή άλλη νομική βάση.

Φορητότητα (α.20)

Όταν η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση, και γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα, μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να παράσχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη μορφή που χρησιμοποιείται ευρέως, σε μορφή μηχανικής ανάγνωσης ή μπορείτε να ζητήσετε να μεταφερθούν απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Ωστόσο το δικαίωμα αυτό, βάσει του νόμου, αφορά μόνον εκείνα τα δεδομένα που έχουν χορηγηθεί από το ίδιο το υποκείμενο και όχι αυτά που συνάγονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επί τη βάσει των δεδομένων που του έχει χορηγήσει το υποκείμενο.

Εναντίωσης (α.21)

Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία έχει ως νομιμοποιητική βάση το έννομο συμφέρον της Εταιρείας ή την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

Άρση συγκατάθεσης (opt-out)

Δικαιούστε να άρετε την συγκατάθεσή σας, όπου προβλέπεται ως βάση της επεξεργασίας η λήψη της συγκατάθεσης. Η άρση γίνεται για το μέλλον.

Εποπτική αρχή

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην Ελλάδα, η εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr).

 

Τελευταία ενημέρωση όρων χρήσης και πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων:

Τρίτη22/02/2022

info

x