Αναζήτηση Προιόντων

Προσφορά Προιόντων

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
21/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ ΑΣΥΡΤΙΚΟ ΒΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3.70€ 1.500 Τεμ.
Δημοσίευση: 21/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ ΑΣΥΡΤΙΚΟ
Χαρακτηριστικά: Συσκευασμένα
Νομός: ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος με πλούσιο σώμα και καλή επίγευση, συσκευασμένος σε φιάλες των 750ml.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΡΟΔΙΤΗΣ Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.70€ 12.000 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΡΟΔΙΤΗΣ
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος λευκός με πιστοποίηση AGRO, σε φιάλες των 750ml.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΡΟΔΙΤΗΣ Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.25€ 4.752 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΡΟΔΙΤΗΣ
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος λευκός με πιστοποίηση AGRO, σε φιάλες των 187,50ml.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΡΟΔΙΤΗΣ Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12.00€ 1.000 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΡΟΔΙΤΗΣ
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος λευκός με πιστοποίηση AGRO, σε ασκούς των 5lt.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.70€ 12.000 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος λευκός με πιστοποίηση AGRO, σε φιάλες των 750ml.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΡΟΔΙΤΗΣ Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.25€ 4.752 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΡΟΔΙΤΗΣ
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος λευκός με πιστοποίηση AGRO, σε φιάλες των 187,50 ml.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.30€ 1.152 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος λευκός με πιστοποίηση AGRO, σε φιάλες των 375ml.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12.00€ 1.000 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος λευκός με πιστοποίηση AGRO, σε ασκούς των 5lt.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΡΟΔΙΤΗΣ Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12.00€ 1.000 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΡΟΔΙΤΗΣ
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος λευκός με πιστοποίηση AGRO, σε ασκούς των 5lt.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΡΟΔΙΤΗΣ Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22.00€ 500 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΡΟΔΙΤΗΣ
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος λευκός με πιστοποίηση AGRO, σε ασκούς των 10lt.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΡΟΔΙΤΗΣ Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 40.00€ 250 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΡΟΔΙΤΗΣ
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος λευκός με πιστοποίηση AGRO, σε ασκούς των 20lt.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22.00€ 500 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος λευκός με πιστοποίηση AGRO, σε ασκούς των 10lt.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 36.40€ 250 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος λευκός με πιστοποίηση AGRO, σε ασκούς των 20lt.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΗΜΙΞΗΡΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ BLANC DE NOIR Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3.95€ 6.000 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΗΜΙΞΗΡΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ BLANC DE NOIR
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος λευκός με πιστοποίηση AGRO, Π.Γ.Ε. Ημαθίας, σε φιάλες των 750ml.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΗΜΙΞΗΡΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ BLANC DE NOIR Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.25€ 4.750 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΗΜΙΞΗΡΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ BLANC DE NOIR
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος λευκός με πιστοποίηση AGRO, Π.Γ.Ε. Ημαθίας σε φιάλες των 187,5ml.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΗΜΙΞΗΡΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ BLANC DE NOIR Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12.00€ 1.000 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΗΜΙΞΗΡΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ BLANC DE NOIR
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος λευκός με πιστοποίηση AGRO, Π.Γ.Ε. Ημαθίας, σε ασκούς των 5lt.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΗΜΙΞΗΡΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ BLANC DE NOIR Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22.00€ 500 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΗΜΙΞΗΡΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ BLANC DE NOIR
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος λευκός με πιστοποίηση AGRO, Π.Γ.Ε. Ημαθίας, σε ασκούς των 10lt.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΗΜΙΞΗΡΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ BLANC DE NOIR Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 40.00€ 250 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΗΜΙΞΗΡΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ BLANC DE NOIR
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος λευκός με πιστοποίηση AGRO, Π.Γ.Ε. Ημαθίας, σε ασκούς των 20lt.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ BLANC DE NOIR Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3.95€ 6.000 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ BLANC DE NOIR
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος λευκός με πιστοποίηση AGRO, Π.Γ.Ε. Μακεδονία, σε φιάλες των 750ml.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ BLANC DE NOIR Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12.00€ 1.000 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ BLANC DE NOIR
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος ερυθρός με πιστοποίηση AGRO, σε ασκούς των 5lt.
Σελίδα Παραγωγού
27/06/2012 ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΒΟΛΑΣ Ο.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 6.68€ 0 Τεμ.
Δημοσίευση: 27/06/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ
Χαρακτηριστικά: Βιολογικά, Πιστοποιημένα, Βιολογικά, Πιστοποιημένα
Νομός: ΛΕΣΒΟΥ
Περιγραφή Επιχείρησης: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ 0,75ml :Παραγωγή - Εμπορία Οίνων & Αποσταγμάτων ΒΙολογικής Γεωργίας
Σελίδα Παραγωγού
27/06/2012 ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΒΟΛΑΣ Ο.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 7.20€ 0 Τεμ.
Δημοσίευση: 27/06/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ
Χαρακτηριστικά: Βιολογικά, Πιστοποιημένα
Νομός: ΛΕΣΒΟΥ
Περιγραφή Επιχείρησης: ΛΗΜΝΟΣ Η ΑΜΠΕΛΟΕΣΣΑ 0.75 ml - Στην τιμή περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α και η έκπτωση 10%
Σελίδα Παραγωγού
27/06/2012 ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΒΟΛΑΣ Ο.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 7.52€ 0 Τεμ.
Δημοσίευση: 27/06/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Βιολογικά
Νομός: ΛΕΣΒΟΥ
Περιγραφή Επιχείρησης: ΠΡΩΙΜΟΣ 0.75 ml
Σελίδα Παραγωγού
27/06/2012 ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΓΛΥΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΒΟΛΑΣ Ο.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 11.48€ 0 Τεμ.
Δημοσίευση: 27/06/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΓΛΥΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Βιολογικά, Πιστοποιημένα, Βιολογικά
Νομός: ΛΕΣΒΟΥ
Περιγραφή Επιχείρησης: LA TERRA φιάλη 0,50 ml
Σελίδα Παραγωγού
27/06/2012 ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΓΛΥΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΒΟΛΑΣ Ο.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 12.53€ 0 Τεμ.
Δημοσίευση: 27/06/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΓΛΥΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Χαρακτηριστικά:
Νομός: ΛΕΣΒΟΥ
Περιγραφή Επιχείρησης: LA TERRA GRAND CRU φιάλη 0.50 ml
Σελίδα Παραγωγού
14/07/2017 ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ SAUVIGNON Χ. & Δ ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΟΕ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9.00€ 0 Τεμ.
Δημοσίευση: 14/07/2017
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ SAUVIGNON
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Βιολογικά
Νομός: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Εαρινός, λευκός οίνος εσοδείας 2015 από Sauvignon Blanc από τους ιδιόκτητους αμπελώνες μας πιστοποιημένους στην βιολογική γεωργία από την ΔΗΩ. Βρείτε μας στο www.petrawine.gr
Σελίδα Παραγωγού

Παραγωγοί

  • Επόμενη
  • Σελίδα [1] από 10
  • Τελευταία
info

x