Αναζήτηση Προιόντων

Προσφορά Προιόντων

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΜΑΥΡΟΥΔΙ ΣΕΦΚΑ Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.70€ 12.000 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΜΑΥΡΟΥΔΙ ΣΕΦΚΑ
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος ερυθρός με πιστοποίηση AGRO, σε φιάλες των 750ml.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΜΑΥΡΟΥΔΙ ΣΕΦΚΑ Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.25€ 4.752 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΜΑΥΡΟΥΔΙ ΣΕΦΚΑ
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος ερυθρός με πιστοποίηση AGRO, σε φιάλες των 187,50ml.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΜΑΥΡΟΥΔΙ ΣΕΦΚΑ Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.30€ 1.152 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΜΑΥΡΟΥΔΙ ΣΕΦΚΑ
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος ερυθρός με πιστοποίηση AGRO, σε φιάλες των 375ml.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΜΑΥΡΟΥΔΙ ΣΕΦΚΑ Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12.00€ 1.000 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΜΑΥΡΟΥΔΙ ΣΕΦΚΑ
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος ερυθρός με πιστοποίηση AGRO, σε ασκούς των 5lt.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΜΑΥΡΟΥΔΙ ΣΕΦΚΑ Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22.00€ 500 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΜΑΥΡΟΥΔΙ ΣΕΦΚΑ
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος ερυθρός με πιστοποίηση AGRO, σε ασκούς των 10lt.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΜΑΥΡΟΥΔΙ ΣΕΦΚΑ Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 40.00€ 250 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΜΑΥΡΟΥΔΙ ΣΕΦΚΑ
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος ερυθρός με πιστοποίηση AGRO, σε ασκούς των 20lt.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΗΜΙΞΗΡΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ SYRAH Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3.95€ 4.800 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΗΜΙΞΗΡΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ SYRAH
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος ερυθρός με πιστοποίηση AGRO, σε φιάλες των 750ml.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΗΜΙΞΗΡΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ SYRAH Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.25€ 4.752 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΗΜΙΞΗΡΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ SYRAH
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος ερυθρός με πιστοποίηση AGRO, σε φιάλες των 187.5ml.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΗΜΙΞΗΡΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ SYRAH Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22.00€ 500 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΗΜΙΞΗΡΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ SYRAH
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος ερυθρός με πιστοποίηση AGRO, σε ασκούς των 10lt.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΗΜΙΞΗΡΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ SYRAH Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 40.00€ 250 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΗΜΙΞΗΡΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ SYRAH
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος ερυθρός με πιστοποίηση AGRO, σε ασκούς των 20lt.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ ΞΥΝΟΜΑΥΡΟ SYRAH Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4.20€ 4.800 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ ΞΥΝΟΜΑΥΡΟ SYRAH
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος ερυθρός με πιστοποίηση AGRO, σε φιάλες των 750ml.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4.20€ 4.800 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος ερυθρός με πιστοποίηση AGRO, σε φιάλες των 750ml.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12.00€ 1.000 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος ερυθρός 100% παλαιωμένος, με πιστοποίηση AGRO, σε ασκούς των 5lt.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 40.00€ 250 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος ερυθρός 100% παλαιωμένος, με πιστοποίηση AGRO, σε ασκούς των 20lt.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΜΑΥΡΟΥΔΙ ΣΕΦΚΑ Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.70€ 12.000 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΜΑΥΡΟΥΔΙ ΣΕΦΚΑ
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος ερυθρός με πιστοποίηση AGRO, σε φιάλες των 750ml.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΜΑΥΡΟΥΔΙ ΣΕΦΚΑ Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.25€ 4.750 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΜΑΥΡΟΥΔΙ ΣΕΦΚΑ
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος ερυθρός με πιστοποίηση AGRO, σε φιάλες των 187,50ml.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΜΑΥΡΟΥΔΙ ΣΕΦΚΑ Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.30€ 1.150 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΜΑΥΡΟΥΔΙ ΣΕΦΚΑ
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος ερυθρός με πιστοποίηση AGRO, σε φιάλες των 375ml.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΜΑΥΡΟΥΔΙ ΣΕΦΚΑ Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22.00€ 500 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΜΑΥΡΟΥΔΙ ΣΕΦΚΑ
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος ερυθρός με πιστοποίηση AGRO, σε ασκούς των 10lt.
Σελίδα Παραγωγού
24/05/2012 ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΜΑΥΡΟΥΔΙ ΣΕΦΚΑ Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 36.40€ 250 Τεμ.
Δημοσίευση: 24/05/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΜΑΥΡΟΥΔΙ ΣΕΦΚΑ
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Συσκευασμένα
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Οίνος ερυθρός με πιστοποίηση AGRO, σε ασκούς των 20lt.
Σελίδα Παραγωγού
27/06/2012 ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΒΟΛΑΣ Ο.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 7.93€ 0 Τεμ.
Δημοσίευση: 27/06/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Βιολογικά
Νομός: ΛΕΣΒΟΥ
Περιγραφή Επιχείρησης: ΗΦΑΙΣΤΙΑΣ φιάλη 0.75 ml
Σελίδα Παραγωγού
27/06/2012 ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΒΟΛΑΣ Ο.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 9.29€ 0 Τεμ.
Δημοσίευση: 27/06/2012
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Βιολογικά
Νομός: ΛΕΣΒΟΥ
Περιγραφή Επιχείρησης: ΘΟΑΣ φιάλη 0.75 ml
Σελίδα Παραγωγού
14/07/2017 ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ MERLOT Χ. & Δ ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΟΕ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 13.00€ 0 Τεμ.
Δημοσίευση: 14/07/2017
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ MERLOT
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Βιολογικά
Νομός: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Φλόγα Γης, από Merlot 100% εσοδείας 2011 από τους ιδιόκτητους αμπελώνες μας πιστοποιημένους στην βιολογική γεωργία από την ΔΗΩ. Έχει παλαιωθεί για 18 μήνες σε Γαλλικά δρύινα βαρέλια. Bραβεία: H "Φλόγα Γης" έλαβε Χάλκινο βραβείο στον 5o Διαγωνισμό οίνου, Enoexpo Medal 2013/Κρακοβία και Αργυρό βραβείο στον διαγωνισμό "Ελληνικών οίνων" 2014/Frasdof-Germany, Χρυσό βραβείο στον "Διεθνή Διαγωνισμό βιολογικών οίνων" 2014/Γερμανία, Αργυρό βραβείο στον "Διεθνή Οδηγό Κρασιού" 2014/Ισπανία
Σελίδα Παραγωγού
14/07/2017 ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ MERLOT Χ. & Δ ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΟΕ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 0.00€ 14 Τεμ.
Δημοσίευση: 14/07/2017
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ MERLOT
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Βιολογικά
Νομός: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Φλόγα Γης, από Merlot 100% εσοδείας 2009 από τους ιδιόκτητους αμπελώνες μας πιστοποιημένους στην βιολογική γεωργία από την ΔΗΩ. Έχει παλαιωθεί για 33 μήνες σε Γαλλικά δρύινα βαρέλια δεύτερης χρήσης. ΟΙΝΟΣ ΚΑΒΑΣ
Σελίδα Παραγωγού
14/07/2017 ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ Χ. & Δ ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΟΕ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 12.00€ 0 Τεμ.
Δημοσίευση: 14/07/2017
Προϊόν: ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ
Χαρακτηριστικά: Πιστοποιημένα, Βιολογικά
Νομός: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Περιγραφή Επιχείρησης: Βελούδινο Ξινόμαυρο εσοδείας 2011 με ήπια οξύτητα και απολαυστική γεύση, ζυμωμένο με τα στέμφυλα για 40 μέρες, ωρίμασε για 18 μήνες σε Γαλλικά δρύινα βαρέλια. Προϊόν από σταφύλια βιολογικής γεωργίας πιστοποιημένα από την ΔΗΩ.
Σελίδα Παραγωγού

Παραγωγοί

  • Επόμενη
  • Σελίδα [1] από 10
  • Τελευταία
info

x